Laqgħa Ġenerali Annwali 2023

Annual General Meeting (AGM)

Avviż / Notice – AGM – 2023

Il-Laqgħa Ġenerali Annwali ta’ Siġġiewi Rowing Club se ssir it-Tnejn 9 ta’ Jannar 2023, 7:30pm fid-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. Jekk int membru/qaddief, int għandek dritt li tattendi u tipparteċipa skond kif jgħid l-Istatut tal-Club.

On Monday 9th January 2023, 7:30pm Siġġiewi Rowing Club will be holding its Annual General Meeting (AGM) at Dar tal- Providenza, Siġġiewi. The meeting will commence at 7:30pm. Members/rowers are entitled and invited to attend and vote.

Skond l-Istatut, l-Aġenda tal-Laqgħa Ġenerali Annwali tkun imqassma kif ġej:

  1. Ħatra ta’ Chairperson
  2. Qari u Approvazzjoni tal-Minuti tal-aħħar Laqgħa Ġenerali Annwali u Laqgħa Ġenerali Staordinarja preċedenti
  3. Diskors mill-President tal-Kumitat jew rapprezentant tiegħu
  4. Diskors mir-Rappreżentant tal-Għaqda Nazzjonali Regatta u Qdif Ieħor (Jekk prezenti)
  5. Qari u Approvazzjoni tar-Rapport Amministrattiv
  6. Qari u Approvazzjoni tar-Rapport Finanzjarju mill-Kaxxier
  7. Qari ta’ nominazzjonijiet għall-ħatra tal-Kumitat u Elezzjonijiet.
  8. Emendi għall-Istatut u Mozzjonijiet
  9. Ħatra tal-Bord ta’ Dixxiplina u l-Bord ta’ l-Appell.
  10. Ħwejjeġ oħra

Nomomazzjonijiet għall-ħatriet, emendi għall-Istatut u Mozzjonijiet iridu jaslu sal-Ġimgħa, 6 ta’ Jannar 2023, 7pm fuq siggiewi.rowing@gmail.com.

If you are a member/rower, if you so wish, you are entitled to make proposals for Changes in the Statute / motions. Such amendments / motions should be sent by email by Friday, 6th January 2023, 7pm) on siggiewi.rowing@gmail.com

Thank you.

Secretary

Dokumenti / Documents:

%d bloggers like this: